pr-u-auto-skolama-1Osim adekvatnog marketinga u pozicioniranju vaše auto škole na tržištu i povećanju njene prepoznatljivosti značajnu ulogu imaju i odnosi s javnošću (PR) tj. način na koji komunicirate sa vašim ciljnim grupama.

Naši preduzetnici prilikom pokretanja malog biznisa (u konkretnom slučaju otvaranjem auto škole) kreiraju biznis plan koji uključuje marketing i advertajzing (reklamiranje), ali PR u većini slučajeva zanemaruju. (PR predstavlja najisplatljiviji način privlačenja pažnje i podizanja svesti javnosti o delatnosti kojom se bavite.) Razlog davanja prednosti oglašavanju u odnosu na PR leži u tome da naši preduzetnici nemaju jasnu sliku šta je i čemu služi PR. Mnogi nisu ni svesni činjenice da su dugoročno gledano, odnosi s javnošću znatno ekonomičniji od klasičnog oglašavanja. Dugoročno gledano, PR je bolja solucija za malo preduzeće, naročito ako se uzme u obzir da su budžeti malih preduzeća oskudni.

pr-u-auto-skolama-2

Ako niste sigurni da li vam je potreban PR ili ne, razmotrite sledeće razloge zbog kojih bi PR trebao da bude temelj strategije rasta vašeg poslovanja:

– Kvalitetna komunikacija direktno i pozitivno utiče na poslovanje kompanije. Kako? Budući korisnik usluga auto škole, pre upisa raspitaće se o kvalitetu i reputaciji istih. Ako vas drugi preporučuju zbog vaše profesionalnosti, pružanja adekvatnih informacija i kvaliteta usluge njima će budući korisnik pre verovati nego li klasičnoj reklami na radio stanici ili TV-u. Dosledna komunikacija sa ciljnim javnostima pomoći će vam u izgradnji opšte svesti i prepoznatljivosti vaših usluga, odnosno omogućiće vam dolazak novih klijenata, poslovnih partnera i veći priliv finansijskih sredstava.

– PR vam pomaže da steknete kredibilitet i izgradite dobru reputaciju kod korisnika vaših usluga. Reputacija se gradi godinama, a gubi u trenutku. Veoma je teško, skoro nemoguće, da vaša auto škola ponovo zadobije poverenje korisnika, ako ste ga prokockali nekvalitenom uslugom ili nekorektnim odnosom prema korisnicima.

Odnosi sa medijima, kao jedna od oblasti PR-a, pružaju vam mogućnost da plasirate pozitivna mišljenja o vašoj školi. Osnovni cilj intervjua ili slanja najnovijih vesti ili saopštenja o zanimljivim akcijama i dešavanjima u vašoj školi pomoći će vam u povećanju vidljivosti vaših usluga na tržištu.

Odnosi s javnošću, koliko god da su dobri, ne mogu vam pomoći ako je usluga koju pružate klijentima loša.

Komunikacija sa ciljnim grupama je znatno složenija od par navedenih činjenica u ovom tekstu. Mala preduzeća imaju problem budžetiranja PR aktivnosti i često posao prepuštaju početnicima ili amaterima. Ovakav postupak je veoma rizičan i može vas koštati poslovanja i opstanka na tržištu. PR nije besplatan, ali efekti dobrog i profesionalno vođenog PR-a brzo daju rezultate. Ne zaboravite da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Bil Gejts, izjavio da bi i poslednju paru uložio u PR. Jasno vam je da je srž dobrog poslovanja, osim kvalitetne usluge, dobra komunikacija.

Please follow and like us: